Europese Thema's


Wegen naar Europese tuinkunst  • Geschiedenis van de tuinkunst
  • Tuinen van beroemde mensen
  • Vruchtbare tuinen
  • Hedendaagse tuinen

De bijzondere veelzijdigheid en eigenheid, de gemeenschappelijke kenmerken en de onderlinge verschillen in Europa zijn met name in de Europese tuinen goed te ervaren. In het EGHN zijn de tuinen op basis van vier zwaartepunten bij elkaar gebracht. Aan de hand van de Europese thema's "Geschiedenis van de tuinkunst", "Tuinen van beroemde mensen", "Vruchtbare tuinen" en "Hedendaagse tuinen" nodigt het netwerk ertoe uit verbindende elementen en wortels van de Europese tuincultuur te gaan ontdekken. Een bezoek aan de tuinen is tegelijkertijd een reis door de "Geschiedenis van de tuinkunst". Renaissance- en baroktuinen, of Engelse 'landscaped gardens' getuigen van een gevarieerde geschiedenis. Planten, paden en bouwwerken laten zien welke idealen en visies de opdrachtgevers en de tuinarchitecten hadden.

Wanneer en waar vinden nieuwe ideeën en elementen ingang in de vormgeving van tuinen?
Welke uitwisseling is er geweest tussen de regio's?
Welke effecten hebben de ideeën van de Verlichting gehad op de vormgeving van tuinen?

Aan de hand van de EGHN-tuinen wordt duidelijk hoe het gemeenschappelijke tuinculturele erfgoed zich heeft ontwikkeld en hoe ideeën in de desbetreffende regio's zijn opgepakt en aangepast.

Grote parken en tuinen zijn vrijwel altijd met de naam van een beroemde persoon verbonden. Personen uit de Europese geschiedenis – kunstenaars, politici of industriëlen – gebruikten hun tuinen als plekken om in na te denken en inspiratie op te doen. Hun tuinen waren plekken waar visies voor de toekomst werden ontwikkeld. Het is niet voor niets dat veel tuinarchitecten een belangrijke rol spelen in de (cultuur-)geschiedenis. Een bezoek aan de in het EGHN bijeengebrachte "Tuinen van beroemde personen" maakt veel duidelijk over hun leven en hun tuincreaties.

Een verder hoofdmotief voor de aanleg en het beheer van een tuin was de productie van groenten en fruit. Kruiden en geneeskrachtige planten zorgden ervoor dat eten lekkerder smaakte, werden gebruikt voor het conserveren van voedingsmiddelen en het maken van medicijnen. Andere planten werden verbouwd omdat zij onmisbaar waren voor het huishouden of voor bepaalde ambachten. Het behouden van de kennis over planten, plantenteelt en -vermeerdering en de juiste verwerking ervan was en is een taak van botanische tuinen en school- en leertuinen. Naast dergelijke tuinen omvat de groep "Vruchtbare tuinen" ook kuurparken die door hun ontwerp en met hun rust een positieve uitwerking op lichaam, geest en ziel hebben.

Waar ontstaan nu de parken en tuinen van morgen? In de kunst en cultuur is de confrontatie tussen oud en nieuw een belangrijke motor achter het creatieve proces. De "Hedendaagse tuinen" van het EGHN laten innovatieve ideeën zien bij het hervormen van binnenstedelijke vrije ruimte, het aanleggen van nieuwe openbare en private parken en het hergebruik van industriële productieoppervlakten die braak zijn komen te liggen. Buitengewone locaties, nieuwe concepten van ruimtebenutting, nieuwe vormen van informatieverstrekking en didactiek of het ontstaan ervan door interdisciplinaire samenwerking en de betrokkenheid van burgers maken deze tuinen tot opvallende voorbeelden van hedendaagse tuinkunst.