Kuurpark Bad Wildungen


Een park voor lichaam en geest

Al in de 16e eeuw was Wildungen een bekend kuuroord. Aanvankelijk kwam hier alleen de adel, maar later waren de bezoekers, waaronder vele prominenten, uit alle lagen van de bevolking afkomstig. In 1818 kuurde hier Lotte, de zus van de gebroeders Grimm, onder begeleiding van haar broer Ludwig Emil.

Toen het kuren eind negentiende eeuw een grote vlucht nam, ontstond ten westen van de oude stad Wildungen aan beide kanten van de Brunnenallee de kuurwijk met zijn representatieve gebouwen.

Bad Wildungen

In een naastgelegen dal werd een kuurpark aangelegd, waar het oude brongebouw van de Georg-Viktor-bron uit 1890 vervangen werd door een voor die tijd typische drink- en wandelhal van gietijzer. De aanbouw uit 1929 vormt nog altijd de grens van het door een bos omgeven park. Hier vindt men het bronmuseum en de "Quellendom" met drie thermale baden met het heilzame bronwater van Wildungen.

In het park met grote gazons en verschillende soorten bloemen in borders langs de hoofdweg vallen bomen uit de ontstaansperiode van het park meteen op, waaronder exotische soorten als een Japanse ceder, een Chinese grootbladige populier, een ginkgo biloba, een tulpenboom en een reusachtige mammoetboom.

Bad Wildungen

Het historische kuurpark strekt zich uit tot vlakbij het Maritim-Badehotel en het oude schelpvormige openluchtpodium voorbij de "Fackelteich". Aan de andere kant van de straat vormt de royale "Sonnetreppe"de overgang naar het terrein van de tuinexpositie uit 2006. De als trap- en bordesconstructie met meidoornheggen en wisselende bloemperken ontworpen toegang biedt een uitzicht over het onder de kuurwijk liggende dal van de Bornebach, dat door het opnieuw aanplanten van inheemse planten en heesters en natuurlijk tuinbeheer weer in zijn oude staat is teruggebracht. In het uitgestrekte gebied zijn veel faciliteiten te vinden voor de gasten van het kuuroord en voor bezoekers van alle leeftijden. Enkele voetpaden vormen een verbinding met de hoger gelegen kuurwijk.

Bad Wildungen

Nabij de trap wordt een aantal inhoudelijke thema's met tuintechnische middelen tot uitdrukking gebracht. Terwijl het "Gartenforum" boeren-, schaduw-, geur- en andere thematuinen met verschillende accenten laat zien, herinneren de "Goldenen Gärten" aan de glorietijd van het kuuroord omstreeks 1900. Zeven grote, met goud betegelde potten op een steunmuur verwijzen naar zeven in liguster- en haagbeukheggen gevatte tuinkamers met heesters, planten en bloemen die allemaal geel bloeien of gele vruchten dragen. Hier worden met een specifieke beplanting en inrichting de vier menselijke eigenschappen deugd, wellust, rust en ijdelheid, en grote thema's als vergankelijkheid, eeuwigheid en wederopstanding tot uiting gebracht.

Een stukje verderop kan men in, wederom in heggen gevatte, "Erfahrungsgärten" de vijf zintuigen horen, zien, ruiken, proeven en voelen ervaren. Geselecteerde materialen en planten moeten de bezoeker hier de belangrijkste elementen voor een goede gezondheid laten ervaren: ontspanning en welzijn.

Nabij de monding van de Bornebach werd de brede "Quellentunnel" door de in de negentiende eeuw als wegverbinding aangelegde "Riesendamm" gelegd, waarmee een nieuwe verbinding met het Königsquellenpark ontstond. Het gebied onderaan de heuvel met kasteel Friedrichstein vormt een rivierlandschap, waarin een karakteristieke vochtbiotoop met een typisch stuk moerasbos behouden is gebleven. Via een houten verbinding kan de bezoeker dit stukje puur natuur met droge voeten beleven.

Het kleine plantsoen met rechte paden en mooie oude bomen rond het achthoekige paviljoen over de Königsquelle (de bron die in 1869 ontdekt werd), contrasteert op fraaie wijze met het natuurlijke rivierlandschap. Het water en de gezonde en esthetische kwaliteiten en aantrekkingskracht ervan komen ook tot uitdrukking in de naar aanleiding van de tuinexpositie aangelegde "Aqua-Choros" bij de oostelijke ingang van het Königsquellepark. Deze waterpartij in de vorm van een labyrint waarin men op allerlei speelse manieren van het water kan genieten, is omgeven door regelmatige gazons en perken met struiken en vormt een bijzonder accent in dit gedeelte van het park.