Selectiecriteria


Hoe zijn de tuinen voor het EGHN gekozen?


De werkzaamheden van het Europese netwerk van tuinen stoelen op de kennis van lokale partners. Dit geldt ook voor het selecteren van de tuinen die in een van de regionale tuinroutes of onder een van de vier Europese thema's zijn opgenomen.

In elke regio is een comité opgericht dat eerst informatie verzameld heeft over de bijzonderheden van de regionale tuinkunst en vervolgens een bijpassend thema heeft vastgelegd voor de route. Er is een inventarisatie gehouden met een voorselectie van parken en tuinen. Deze zijn volgens uniforme criteria van het EGHN geëvalueerd, waarbij o.a. gekeken is naar de tuinhistorische waarde en/of de waarde vanuit het oogpunt van tuinkunst, de algemene staat van onderhoud, het aanbod voor bezoekers en de toegankelijkheid. Ook is hierbij gekeken naar de samenwerking in de regio waardoor de gewenste sociale en economische effecten gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in de vijf tuinen die het thema van de route vertegenwoordigen, de bezoekers een aangenaam verpozen bieden en het bevorderen van de tuinkunst ondersteunen.

Voor de tien cultuurlandschappelijke locaties was de wens de veelzijdigheid, geschiedenis en meest aantrekkelijke kanten van een regio te tonen de leidraad.

Bovendien zijn met sleutelpersonen uit de regio (bijv. burgemeesters, toerismeprofessionals), brancheorganisaties, de internationale projectpartners en natuurlijk de eigenaren van de tuinen zelf de voorstellen van de selectiecomités besproken en de desbetreffende besluiten genomen.

Een lijst van de betrokkenen vindt u onder de menuoptie "Het netwerk - Dank".

.