Limburg

   Groene geheimen langs de Maas

Bij de inventarisatie van Limburgse tuinen voor het European Garden Heritage Networks project hadden we in de provincie Limburg de beschikking over ca. 140 tuinen die mogelijk geselecteerd konden worden.

Gekozen is voor een tuinen- en architectuurtijdreis door Limburg waarin de geselecteerde tuinen garand stonden voor een bepaalde stroming die kenmerkend was voor die tijd.


 

   Regio

De provincie Limburg is de meest zuidelijkste provincie in Nederland. In het noorden grenst de provincie Limburg aan de provincie Gelderland en een gedeelte van Noord-Brabant. In het Oosten aan Duitsland. In het uiterste zuiden met België. De provincie Limburg is in 1830 ontstaan (verdrag van Wenen) en als elfde provincie aan Nederland toegewezen. De provincie Limburg telt nu ca. 40 gemeenten waar ca. 1.100.000 mensen wonen. De administratieve zetel en hoofdstad van Limburg is Maastricht.


 

   Tuinarchitectuur

De provincie Limburg telt vele bijzondere landschappelijke karakteristieken die gezamenlijk met de bebouwde objecten bijzondere ensembles vormen. Deze karakteristieken zijn uniek in Nederland en geven een duidelijke meerwaarde aan het gebied. Kenmerkend erfgoed in het Limburgse landschap zijn de kastelen, kloosters, kerken, boerderijen en beschermde dorpsgezichten die in vele verschijningsvormen nog aanwezig zijn.