Regio


Limburg

De provincie Limburg is de meest zuidelijkste provincie in Nederland. In het noorden grenst de provincie Limburg aan de provincie Gelderland en een gedeelte van Noord-Brabant. In het Oosten aan Duitsland. In het uiterste zuiden met België. De provincie Limburg is in 1830 ontstaan (verdrag van Wenen) en als elfde provincie aan Nederland toegewezen. De provincie Limburg telt nu ca. 40 gemeenten waar ca. 1.100.000 mensen wonen. De administratieve zetel en hoofdstad van Limburg is Maastricht.

Het wapen van Limburg bestaat uit een schild met 5 delen van verschillende afkomst. Dat verband houdt met oude wapens van vroegere vorstendommen of landstreken. Het hele schild is afgedekt met de Limburgse hertogelijke kroon.

Limburg is een langgerekte smalle provincie die hoofdzakelijk gelegen is aan Oost en westzijde van de rivier de Maas. Het gebied is in het uiterste zuiden rijkelijk gestoffeerd met heuvels, beken en dalen die naar het noorden toe overgaan in vlakke zandgebieden. De rivier de Maas meandert over de gehele lengte van zuid naar noord door de provincie. Het gebied is rijk aan kastelen en burchten die een bijzondere landschappelijke relatie met elkaar vormen. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat de eerste vorm van bewoonde nederzettingen in Nederland zijn ontdekt in Limburg.

In het midden en noorden langs de maas met zijn uiterwaarden en akkers is vanuit het verleden landbouw als economische factor belangrijk geweest. Maar in het begin van de vorige eeuw is in het zuidelijk deel van de provincie de steenkoolmijnbouw ontgonnen waarvan nu nog enige relicten aanwezig zijn. Het heeft de streek economische bloei gebracht. Uit dit mijnverleden is later de chemische industrie ontstaan die nu nog actief is. In het Midden en Noorden van de provincie is de landbouw-, veeteelt en tuinbouw/kassenbouw goed vertegenwoordigd. Tegenwoordig is ook de toeristische industrie in Limburg sterk in opkomst. Binnen deze ontwikkeling heeft de stad Maastricht een centrale plaats ingenomen.

In het zuiden liggen de meer stedelijke gebieden, die ontstaan zijn uit nederzettingen die later vestingmuren kregen en uitgroeiden tot steden Maastricht, Sittard-Geleen, Parkstad. Terwijl in het midden en noorden van Limburg de steden Roermond, Weert en Venlo als stedelijke trekkers fungeren. Het gebied is in het algemeen katholiek met het bisdom Roermond als religieus centrum. En zijn 2 Universiteiten, Maastricht en Heerlen alsmede meerdere Hogescholen. Op cultureel gebied is volkscultuur goed vertegenwoordigd in Limburg, schutterijen en muziek zijn op een bijzondere karakteristieke manier aanwezig in de provincie. Evenementen als Pinkpop, Oud Limburg Schuttersfeest, en het Wereldmuziekconcour in Kerkrade zijn tot ver over de grens bekend.

terug