Planologie


Ruimtelijke ordening- Welke bijdrage kunnen tuinen en parken leveren aan de ontwikkeling van dorpen en steden en regio's?
- Onder welke voorwaarden?
- Waar zijn parken en tuinen al een vast bestanddeel van het regiobeleid?
- Waar wordt tot nu toe amper aandacht geschonken aan het culturele en toeristische potentieel van parken en tuinen?

Om deze vragen te beantwoorden, hebben de partners van het EGHN regionale ontwikkelingsprogramma's en onderzoeken geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Zo gaan casestudy's over de vijf ankertuinen in op hun culturele, sociale, economische en regionale betekenis. Bovendien heeft men een onderzoek laten uitvoeren voor de ankertuin van Tatton Park in Cheshire (Groot-Brittannië), die de economische effecten van deze tuin voor de regio concreet in cijfers uitdrukt. Zo stelt het EGHN actuele analyses en feiten ter beschikking die aantonen dat parken en tuinen potentieel bieden voor een innovatieve en duurzame ontwikkeling van regio's, die als 'zachte' locatiefactoren ook economisch relevant zijn. Argumenten die ertoe bijdragen de betekenis van parken en tuinen sterker uit te dragen en een grotere rol te geven in de lokale, regionale en landelijke ontwikkeling.

De resultaten van het EGHN zijn opgenomen in planologische en politieke handelingsadviezen. Actuele programma's en projecten in de partnerregio's, maar ook daarbuiten, laten nu al zien dat dit al gebeurt en al geïmplementeerd wordt.

EGHN-Reports:

EGHN_REGIONALE NRW (pdf-file, 0,4 MB)

EGHN_Cultural Strategies (pdf-file, 0,2 MB)

EGHN_Tatton_Conference (pdf-file, 0,2 MB)

EGHN_Analysis Questionnaire Policies (pdf-file, 0,2 MB)

EGHN_SEA for Garden Policies (pdf-file, 0,3 MB)

EGHN_Value and impact assessment of Tatton Park (pdf-file, 0,9 MB)

.