West-Vlaanderen

   Tuinen in Brugge en het Brugse Ommeland: wonen in groen

Op oude stadsplattegronden van Brugge valt op hoeveel groen er vroeger binnen de stadswallen voorkwam: moestuinen, boomgaarden, bleekvelden, ommuurde klooster- en privétuinen. Er waren dan ook talrijke tuinbouwers actief binnen de Brugse stadsmuren. Door de aanleg van nieuwe straten en de bouw van huizen in de 19e en 20e eeuw is een deel van dat groen inmiddels verdwenen. Toch treft men in de historische binnenstad ook op vandaag nog verrassend veel tuinen en parken aan. De meeste tuinen zijn privaat en helaas niet bezoekbaar. Een deel van de publieke parken dateert uit de 19e eeuw, toen het stadsbestuur onder meer met de aanleg van openbaar groen de stad opwaardeerde.

...verder...


 

   De regio Brugs Ommeland

Het Brugse Ommeland is het groene gebied rond Brugge. De regio, met inbegrip van Brugge en Torhout, beslaat 661 km² en telt ongeveer 275.000 inwoners. In het noorden grenst het aan de Noordzee, in het oosten aan Nederland en de provincie Oost-Vlaanderen. Ten zuiden ligt de regio Roeselare-Tielt en ten westen de regio Oostende-Gistel.

...verder...